Financiële ontwikkelingen

Roxxle is in minder dan twee jaar tijd uitgegroeid tot een gevestigde naam in de makelaardij. Meer dan 2500 makelaars plaatsen tussen de 30 en 40 duizend koop- en huurwoningen op het woningplatform.
Maar Roxxle is bovenal een makelaarsplatform, geen woningplatform. Het onderscheidt van Roxxle ten opzichte van andere platforms in de onroerend goed markt komt voort uit het verschil in visie over functie en het bestaansrecht van een platform. Zie voor de visie van het management van roxxle: https://magazine.vastgoeddigitaal.nl/vastgoed-03-2021/partnercontent/ 

Highlights van de financiële kengetallen

Na afsluiting van het eerste kwartaal 2021 zijn wij tevreden over de ontwikkeling van de omzet; die ligt in lijn met de prognoses voor dit jaar. In Q1 is Roxxle in staat geweest om relevante investeringen te doen in het concept en een team van vier accountmanagers tot serieuze gesprekspartners in de branche ‘neer te zetten’. Verder is geïnvesteerd in de ontwikkeling van:
-    Roxxle Leads
-    Roxxle Rentals
-    Roxxle BOG (bedrijfsonroerendgoed)

De ontwikkeling van het leadmanagementsysteem loopt door in Q2 en zal de nodige investeringen vergen. Daarnaast zal Roxxle zich met relevante marketing bekend maken bij de consument, hetgeen met uitgekiende marketing binnen de gereserveerde budgetten zal plaatsvinden.

Wij houden vast aan de geprognosticeerde omzet- en winstdoelstellingen.

Zoals uit het investeringsmemorandum valt op te maken zijn bovengenoemde kengetallen afhankelijk van het aantal aangesloten Premium Partners en Certified Partners (zie memorandum).
Echter, Roxxle ontwikkelt versneld door en de in het memorandum genoemde nieuwe verdienmodellen zullen naar verwachting in 2021 een positief effect hebben op het resultaat:

  • Turn Key – naar verwachting zal een sterke groei in Turn Key klanten een extra bate opleveren in 2021
  • Roxxle Leads – naar verwachting zal dit nieuwe verdienmodel substantieel bijdragen aan de omzet en winst
  • Roxxle Rentals – naar verwachting zal dit het eerste nieuwe verdienmodel zijn richting consumenten

Met betrekking tot de kosten en extra investeringen in Q1 2021 kunnen wij melden dat:

  • de opbouw van het accountmanagement team een kleine overschrijding van het budget heeft laten zien
  • de i.v.m. de corona crisis noodzakelijke ‘kasteelsessies’ (om met nieuwe makelaars in contact te komen met een maximale bezetting van 20 makelaars) een extra kostenpost betekende
  • de versnelde introductie van Roxxle Leads, Roxxle Rentals en Roxxle BOG een extra investering heeft gevergd, waarvan de opbrengsten deze investering in de rest van 2021 naar verwachting meer dan zullen compenseren.

Zoals hiervoor aangegeven houden wij onverminderd vast aan de afgegeven prognoses en verwachten daarnaast een positief effect van een mogelijke internationale uitrol. Voor een internationale uitrol zal additioneel kapitaal aangetrokken worden onder investeerders of de bestaande certificaathouders.

Terug

Financiële ontwikkelingen