Certificaten makelaarsplatform Roxxle

Roxxle is in minder dan twee jaar tijd uitgegroeid tot een gevestigde naam in de makelaardij. Zo’n 2500 makelaars plaatsen tussen de 30 en 40 duizend koop- en huurwoningen op het woningplatform. Tijd om Roxxle als merk richting de consument meer zichtbaar te maken en de dienstverlening voor makelaars te verbreden. Dat vindt plaats door marketing en reclamecampagnes met makelaars, want Roxxle is vóór, dóór en ván makelaars.

Het onderscheid van Roxxle ten opzichte van andere (woning)platforms komt voort uit het verschil in visie over functie en het bestaansrecht van een platform. Traditionele platforms zien zich als voorwaardenscheppende factor voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod. Zij richten zich vooral op de consument door massa marketing, aantrekkelijke functionaliteiten en kortingen c.q. lage prijzen voor de op het platform aangeboden producten en diensten. De leverancier van de content wordt steeds zwaarder belast voor zichtbaarheid op het platform.
Binnen de makelaardij geldt wat Roxxle betreft een heel andere dynamiek. Met een pizzeria (Thuisbezorgd) of taxichauffeur (Uber) heeft de consument nauwelijks binding, terwijl de makelaar ‘trusted party’ is van de woningaanbieder en zoeker.

Roxxle richt zich als Makelaarsplatform op makelaars, want zonder aangesloten makelaars geen content, dus geen platform. Aangezien het platform gratis toegankelijk is, zijn er geen belemmeringen voor makelaars om het gehele woningaanbod te plaatsen. Dat is relevant voor serieuze huizenzoekers. Serieuze huizenzoekers zijn op hun beurt interessant voor huizenverkopers en hun makelaar. Transparantie en compleetheid bevorderen de marktdynamiek.

Een makelaarsplatform impliceert loyaliteit naar de businesspartners; dat komt bij Roxxle tot uiting in de volgende garanties: 

  1. exclusiviteit, alleen voor makelaars;
  2. gratis toegang en plaatsing;
  3. data & content protectie;
  4. doorlopende portefeuille-rechten;
  5.  marge bescherming.

De garanties worden zichtbaar gemaakt binnen het dashboard ‘roxxware’, het hart van de gebruikerssoftware.

Certified Partners maken gebruik van leadgeneration, leadmanagement en gezamenlijke marketing. Voor 2021 prognosticeren wij een groei naar 750 deelnemers.
De omzet wordt gerealiseerd met merk- en softwarelicenties, opbrengsten uit leads en verkopen en door diverse consumententools. De omzetprognose bedraagt ruim 2,5 miljoen euro in 2021 oplopend naar ruim 7,5 miljoen in 2025.
Het prognoserendement op aandelen komt daarmee op 10-15% in 2021/2022, oplopend naar 35-45% in 2025. De waardeontwikkeling van de aandelen wordt geprognotiseerd op een factor 8-9.
In de prognoses zijn diverse (nieuwe) verdienmodellen niet zijn meegenomen die een substantiële omzet en winstverhoging kunnen betekenen, met dito impact op het dividend en de waardeontwikkeling.
Verder zijn de ambities die er liggen met een internationale uitrol buiten beschouwing gelaten. Het concept en de achterliggende systemen worden momenteel in de praktijk aangescherpt, waarna de eerste testen in het Engelstalige gebied zullen plaatsvinden.

Meer weten? Klik hier voor uitgebreide informatie.

Terug