Klachtenprocedure

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent met de manier waarop we u ondersteunen en begeleiden. Maar als u vindt dat het beter of anders kan, willen we dit graag van u weten. Wanneer u ontevreden bent kunt u een klacht bij ons indienen.

 

 

Klacht indienen:

U kunt uw klacht per e-mailbericht indienen bij onze backoffice, (backoffice@roxxle.nl). We proberen uw klacht altijd direct op te lossen. 

Komen we niet tot een oplossing, dan sturen we de klacht in overleg met u door naar de persoon binnen Roxxle die verantwoordelijk is. Er wordt dan binnen twee werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. 

Indien de klacht niet wordt opgelost op dat moment, geven we een inschatting hoeveel tijd een en ander in beslag neemt. We proberen de oplossing binnen 4 weken af te ronden, registreren de klacht, de oplossing en de datum van afhandeling. Daarna sluiten we het dossier.

Bezwaar indienen:

Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan is er een beroepsmogelijkheid. U kunt uw bezwaar binnen een maand indienen bij H. Bakker, directeur van Roxxle (henkbakker@roxxle.nl). U krijgt de mogelijkheid om het bezwaar mondeling toe te lichten en ontvangt uiterlijk een maand daarna bericht over de uitspraak.

 

 

Roxxle BV
Plein 1945 27
1251 MA Laren
T: 085 800 88 11
E: info@roxxle.nl
KvK  61176133
BTW 85.42.40.652.B01
 

Openingstijden Roxxle:

Maandag tot en met vrijdag:
9.00 uur tot 17.30 uur
 
Contactpagina
Privacystatement
Statutaire gegevens
Algemene Voorwaarden